Dự án đã thực hiện >> Ga đê la thành - Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông