Dự án đã thực hiện >> Ga số 7 - Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông