Dự án đã thực hiện >> Giai đoạn 2 nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây