Dự án đã thực hiện >> Kè tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu