Dự án đã thực hiện >> Nhà ở Cao tầng kết hợp Văn phòng tại Vĩnh Ngọc, Đông Anh, HN