Dự án đã thực hiện >> Nút giao thông kim liên - đại cồ việt