Dự án đã thực hiện >> Tòa nhà chung cư 2B - Vinata Tower - Khuất Duy Tiến