Dự án đã thực hiện >> Trụ Sở Xí Nghiệp Thành An 171