Dự án đã thực hiện >> Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp