Dự án đã thực hiện >> Xây dựng khu tái định cư tại khu đất ký hiệu C13/ DD1