Dự án Xây dựng Đường Vành Đai 3 Hà Nội, Mai Dịch – Nam Thăng Long

Gói thầu 2: Xây dựng Đoạn Cổ Nhuế – Nam Thăng Long thuộc Dự án: Xây dựng Đường Vành đai 3 Hà Nội, Mai Dịch – Nam Thăng Long

Dự án Xây dựng Đường Vành Đai 3 Hà Nội, Mai Dịch - Nam Thăng Long - 1
Dự án Xây dựng Đường Vành Đai 3 Hà Nội, Mai Dịch - Nam Thăng Long - 2
Dự án Xây dựng Đường Vành Đai 3 Hà Nội, Mai Dịch - Nam Thăng Long - thumbnail
Dự án Xây dựng Đường Vành Đai 3 Hà Nội, Mai Dịch - Nam Thăng Long - 3
Dự án Xây dựng Đường Vành Đai 3 Hà Nội, Mai Dịch - Nam Thăng Long - 4
Dự án Xây dựng Đường Vành Đai 3 Hà Nội, Mai Dịch - Nam Thăng Long - 5
Dự án Xây dựng Đường Vành Đai 3 Hà Nội, Mai Dịch - Nam Thăng Long - 6
Dự án Xây dựng Đường Vành Đai 3 Hà Nội, Mai Dịch - Nam Thăng Long - 7
0988744265