icon people
NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

Công ty Cổ phần Nền móng Trường Phát được cấp giấy chứng nhận thành lập từ ngày ngày 27 tháng 4 năm 2009 hoạt động theo luật Doanh nghiệp

bắt tay
PHƯƠNG CHÂM

Phương châm lãnh đạo của Công ty: Mở rộng hợp tác liên doanh hầu hết với các doanh nghiệp bạn để bổ sung năng lực, tranh thủ được sự giúp đỡ của bạn đồng nghiệp.

icon like
CHẤT LƯỢNG THI CÔNG

Công trình luôn đạt chất lượng cao, đúng tiến độ, vì những cán bộ điều hành là những đồng chí có kinh nghiệm và vì mục tiêu 8 chữ vàng để xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

Công trình đã thực hiện
1 +
Năm kinh nghiệm
1 +
Đối tác, khách hàng
1 +

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

TƯ VẤN XÂY DỰNG

TƯ VẤN XÂY DỰNG

0988744265