Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3

Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 - 1

Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 được khởi công vào tháng 10-2020 với tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thi công trong điều kiện vừa đảm bảo giao thông vừa tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhưng sau gần 2 năm thi công, vào tháng 10 năm 2022 công trình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục của dự án đầu tư, đảm bảo chất lượng, mỹ quan và đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng. 

Công ty Cổ phần Nền Móng Trường Phát đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Fecon để đảm nhận thi công cừ hạng mục cừ Larsen, văng chống cừ và cung cấp tôn tấm rải đường cho công trình. 

Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 - 2
Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 - 3
Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 - 4
Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 - 5
Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 - 6
Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 - 7
Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 - 8
Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 - 9
Thi công cừ Larsen cho Dự án Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Vành đai 3 - 10
0988744265